Handelslabbets showroom

Våra labblokaler

Showroom

I vårt showroom genomför vi visningar och informerar om vilken typ av tester som genomförts samt visar upp några av de digitala hjälpmedel som kan användas i fysisk butik. Vi visar även upp filmer om den testutrustning som finns i vårt testlabb samt genomför tester på plats.

Showrummet är för närvarande under ombyggnation och kommer att befinna sig i Galleriet på Textile Fashion Centers Plan 1. Tanken är att öppningen sker i september 2021.


Testlabb

Vår andra del består av ett testlabb och mötesrum där vi har vår eye trackingutrustning. Det är framförallt vår skärmbaserade eyetrackingutrustning som används där, men även övrig eyetracking.

Detta rum används även för att genomföra intervjuer, som ofta är en del av våra experiment.

Labbet ligger i byggnaden Sandgärdet, L-huset våning 3 (L317).