Testverksamhet

Vår testutrustning uppdateras kontinuerligt och nedan hittar du delar av det som finns i labbet just nu.


Eyetracking (skärm)

Vår utrustning för eyetracking (eller "blickspårning") mäter ögonens rörelser över en datorskärm genom en avancerad kamera.  
Testpersonen får ett uppdrag att utföra, exempelvis att köpa en vara eller att betrakta ett digitalt reklamblad. Efter att eyetrackingen är gjord kompletteras testet med en intervju. Genom att kombinera eyetracking och intervju får man en sammantagen bild av upplevelsen framför skärmen.


Eyetracking (glasögon)

Våra eyetracking-glasögon mäter ögonens rörelser när du rör dig i en fysisk miljö eller betraktar andra fysiska produkter, såsom tryckta reklamblad.

När denna utrustning används kan du exempelvis följa hur en kund rör sig och samtidigt tittar runt i en butik och utifrån det testa nya butikskoncept.


Eyetracking i VR-miljö

VR-glasögon med integrerad eyetracking gör det möjligt att mäta ögonrörelser i en virtuellt uppbyggd miljö. Där kan kunden t.ex. välja en viss förpackning från en varuhylla och vi kan både se miljön och mäta av hur kundens ögon sveper över hyllan innan hen gör sitt val.

 


Galvanic Skin Response (GSR)

Shimmer GSR (Galvanic Skin Response) är en sensor som mäter temperaturförändringar i huden, t.ex. när man blir exalterad eller uppspelt. Sensorn används med fördel ihop med den skärmbaserade eyetracking-utrustning som finns i Handelslabbet. På det sättet kan vi mäta vad som händer om vi lägger in stimuli under tiden som eye trackingtestet pågår, t.ex. musik, händelse, etc.


Informationsdisk

Handelslabbets informationsdisk består av en RFID-läsare och en dator. Alla produkter i butiken är taggade med RFID-etiketter, där man har laddat upp olika typer av information. När testpersonen lägger en vara på informationsdisken kommer varans information upp på skärmen. Informationen kan bestå av text, bild och film. Där kan man sedan göra olika val, t ex köpa varan, starta en produktguide för hjälp vid köpet, etc.


Betalstation

Vid vår utcheckningsstation kombinerar vi RFID- och NFC-tekniken för att få en bra konsumentupplevelse och bäst service. När du loggar in med din telefon så kan du också välja leveranssätt innan du avslutar ditt köp genom ett tryck på telefonen.

 


Interaktivt provrum

Ett provrum kan vara så mycket mer än ett rum att testa kläder i. Handelslabbets provrum har en touchskärm där du kan använda dig av olika tjänster, t.ex. knapp för hjälp med annan storlek, välja leveranssätt, förslag på matchande plagg, etc. I provrummet använder vi RFID och NFC i kombination.

 


Virtual Reality

Vi kan även jobba med Virtual Reality-tekniken i labbet, vi har systemet HTC Vive. I framtiden skulle konsumenten exempelvis kunna genomföra sitt köp genom att besöka en butik genom någon av dessa VR-glasögon.

 


IT-stöd i butik

Vi har utvecklat ett IT-verktyg som stöd för konsumenten vid köp i butik. Kunden kan exempelvis använda det som hjälp vid köp av komplexa produkter där det krävs mer information om kunden för att avgöra vad som är lämpligt inköp.