Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Pågående projekt

För närvarande deltar FoUS i följande projekt:

Trappstegsmodellen, Tranemo

Omslag rapporten ArbetsmarknadsinsatserEtt projekt i Tranemo, Trappstegsmodellen, riktar sig till personer med beslut om daglig verksamhet som har svårt att komma ut i arbetslivet. Eftersom projektet finansieras av ESF ställs krav på att de ska arbeta enligt ”de horisontella principerna”. Dessa är jämställdhet, icke diskriminering, tillgänglighet och hållbar utveckling. För att få en fördjupad förståelse av jämställdhet och ickediskriminering tog arbetsgruppen initiativ till en bokcirkel tillsammans med FoUS om intersektionalitet där funktionshinder kopplas till klass, kön, etnicitet, ålder och sexuell läggning. 

Läs vår intervju med initiativtagare José Hernandez.

 

 

 

Tillitsbaserad styrning, Vårgårda

Socialtjänsten i VårgårdaFoUS hjälper Vårgårda kommun att forskningsanknyta ett pågående förbättringsarbete om tillitsbaserad styrning för socialtjänsten. 

Läs socialtjänstens egna ord om projektets uppkomst. 

FoUS hoppas kunna delrapportera om projektet och vår medverkan under hösten 2019.