Huvudmeny

Anmälan

Här anmäler du dig till FoU Sjuhärad Välfärds arrangemang.

Klicka på respektive rubrik för att länkas till anmälningsformulär.


18 oktober: Forskning och praktik i den statliga kunskapsstyrningens tid

Hur kan man förstå framväxten av, och kontroverserna kring, evidensrörelsen och statlig kunskapsstyrning på det sociala området? Stat och akademi tycks dra åt olika håll, frågan är med vilka konsekvenser som detta sker, för det sociala arbetets praktik och dess relation till forskning

7 november: Mellan röst och service - Ideella organisationers roll i ett föränderligt välfärdssamhälle

Av tradition har den ideella sektorn haft rollen att bevaka och artikulera intressen och den offentliga sektorn ska sedan – efter demokratiskt grundade beslut – producera den välfärdsservice som det finns störst behov av. Det finns tecken på att denna rollfördel- ning håller på att luckras upp. Istället förväntas den ideella sektorn i allt högre grad producera välfärdstjänster. Finns det därmed en risk att ideella organisationer håller tillbaka befogade krav eller kritik för att inte riskera gå miste om bidrag eller möjligheter att sälja tjänster? Detta är en av de frågor som har undersökts i ett forskningsprojekt och under seminariet kommer vi att få ta del av några av resultaten.

28 november: Socialkontoret och kampen om autonomin - Om konflikten mellan professionella  strävanden och organisatoriska krav

Socialkontor är en särskild typ av organisationer som präglas av handlingsfrihet för många av de anställda, en arbetsbörda som tenderar att vara allt för stor samt en mängd olika förhandlingar mellan olika parter för att få mer autonomi, handlingsfrihet samt sociala och ekonomiska belöningar.  På den här föreläsningen kommer Andreas Liljegren att prata om några av socialkontorets maktdimensioner.

Kommande workshops och seminarier:

Tisdag 4 december
Tisdag 11 december
Onsdag 6 februari

Har du frågor om anmälningar till våra arrangemang? 

Kontakta oss gärna via e-post till fous@hb.se eller genom att ringa till FoU Sjuhärad Välfärds administratör, tel. 033-435 47 06.