Huvudmeny

Seminarium: Tidiga insatser för ökad skolnärvaro


Tid: 2018-05-23, 13:30 — 16:30
Plats: D209, Högskolan i Borås
Evenemangstyp: Seminarium

Kan tidiga insatser, i såväl ålder som process, medföra ökad skolnärvaro hos elever i årskurs 1-3? 

I projektet Tidiga insatser för ökad skolnärvaro har orsakerna till hög frånvaro upmärksammats och undersökts.   Följeforskarna Göran Jutengren och Margareta Lundberg Rodin vid Högskolan i Borås   redovisar resultat och lärdomar från projektet.

Målgrupp: förtroendevalda, ledning och personal inom skolor, sociala verksamheter, berörd primärvård och BUP.

Välkomna på seminarium! 

Anmälan via webbformulär senast 14/5 (intern länk)