Huvudmeny

Seminarium om valfrihetssystemet i hemtjänsten


Tid: 2018-10-10, 13:30 — 16:00
Plats: D209, Högskolan i Borås
Evenemangstyp: Seminarium

Genom valfrihetssystem i hemtjänsten har allt fler fått möjlighet att välja bland såväl offentliga som privata utövare. Alla ska ha en möjlighet att kunna anpassa hemtjänsten efter sina individuella behov. Men vad har äldre personer med nedsatt beslutsförmåga för förutsättningar att välja individanpassad hemtjänst?

FoU Sjuhärad Välfärd bjuder in till ett seminarium där resultat från en fokusgruppsstudie presenteras. Biståndshandläggare från tre kommuner har diskuterat såvälvpositiva som negativa konsekvenser av valfrihetssystem i förhållande till äldre personer (65+) med nedsatt beslutsförmåga. Detta har, så vitt vi känner till, inte studerats tidigare i en svensk kontext.

Välkommen på seminariet "Valfrihet, individualisering och mänskligarättigheter - Äldre personer med nedsatt beslutsförmåga i den nya svenska hemtjänsten"

Anmäl dig via webbformulär