Huvudmeny

Från forskning till praktisk tillämpning


Tid: 2019-03-26, 13:30 — 16:00
Plats: C728
Evenemangstyp: Seminarium

Laura Darcys forskning visar att yngre barn som vårdas för cancer vill ha tillgång till sina föräldrar, vara delaktiga i sin hälsoprocess, ha möjlighet att träffa andra barn samt känna tillhörighet med sin förskola även när de inte kan vara där. I ett samarbete med vårdnadshavare, förskola och sjukhusets lekterapi har dessa kunskaper tagits till vara så att lekterapin fungerar som förskolans förlängda arm under sjukhusvistelser. Tillsammans med lekterapeuterna på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus berättar Laura hur man har arbetat för att omsätta forskning till praktik.  

Målgrupp: Utvecklare, ledningspersoner, övrig personal och alla övriga intresserade! Även verksamma inom skolans värld och studenter är varmt välkomna!

Kostnad: Kostnadsfritt, begränsat antal platser.
Anmälan: Senast 22/3 till fous@hb.se Uppge ditt namn, hemorganisation, funktion och datum för seminariet.
Kontakt: Göran Jutengren, tfn: 070-615 60 54.