Huvudmeny

Nyhetsarkiv


FOU Sjuhärad Välfärd
2019
Välj

Högskolans campus

Höstens kursutbud vid Högskolan i Borås

I höst ges kursen Välfärdens utmaningar ur ett sociologiskt perspektiv, 15 hp, vid Högskolan i Borås.

Illustration - En kvinna

Forskarcirkel om heder och hedersvåld i höst

Under hösten kommer FoUS att genomföra en läsecirkel/FoU-cirkel om heder och hedersvåld.


Frukostseminarium om integrerad vård 9 maj

Angela Bångsbo, samordnare vid FoUS, har disputerat med en avhandling om integrerad vård för sköra äldre.