Huvudmeny

2017-11-07 13:57

Utlysning av SydVästenpriset för hållbart ledarskap i välfärden


Centrum för välfärdsstudier (CVS) vid Högskolan i Borås utlyser för tredje året ett pris, SydVästenpriset för att uppmärksamma och premiera chefer som verkar för ett långsiktigt och kvalitativt ledarskap inom välfärdsområdet i Västra Götaland. Nu kan du nominera en kandidat!

Pristagaren som nomineras kan arbeta på olika organisatoriska nivåer i hälso- och sjukvård/omsorg och socialtjänst i offentlig sektor oavsett driftsform.

Kriterier för att vinna priset:

1. Mål och resultat  (både kvalitet och ekonomi)
2. Medarbetare och arbetsmiljö
3. Brukare och kunder
4. Samarbete internt och externt (helhetssyn)
5. Hållbarhet och långsiktighet

Priset består av diplom och en prissumma om totalt 50 000 kr samt en sydväst.
Priset finansieras av Västra Götalandsregionen.

En jury, bestående av representanter från näringsliv, offentlig verksamhet och från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, utser pristagare och priset planeras att delas ut under våren 2018 på Högskolan i Borås. Vi återkommer med närmare datum.

Vem kan nominera?

Organisationer, arbetsplatser och individer kan nominera personer till priset.

Kriterier för nominering

Nomineringen ska innehålla namn, titel, organisation med motivering om varför förslagsställaren anser att personen ska nomineras till priset.

Nominera en kandidat till SydVästenpriset här (länk)

Frågor kan ställas till Margareta Lundberg Rodin vid Centrum för välfärdsstudier, CVS, via mail margareta.lundberg_rodin@hb.se