Huvudmeny

2015-06-03 14:18

Rollspel hjälper dem att hjälpa


Genom PYC får föräldrar med intellektuella funktionshinder lära sig sådant de själva tycker att de behöver. Och både de och deras PYC-handledare får hjälp att bli bättre genom rollspel. – Rollspel är en del av PYC:en, därför är det bra att träna på att rollspela med varandra och sedan med föräldrarna, förklarar samordnaren Hanna Unger.

Bild på gruppen med PYC-handledare som får metodstöd på FoU Sjuhärad VälfärdVi träffas när hon håller i en metodstödsträff för PYC-handledare på FoU Sjuhärad Välfärd. Det är den andra av nio, och temat för dagens träff är att klargöra roller.

– Det ska vara tydligt både för mig och för föräldern vad vi förväntar oss av varandra. Vad som är min uppgift och vad som är förälderns, säger Hanna Unger och förtydligar:

– En av förälderns uppgifter kanske är att se till att vara hemma när jag kommer. Då kan jag säga: ”Nu när vi ska PYC:a tillsammans har vi ju bestämt att du ska vara hemma. Men nu har du bokat av fem gånger i rad, då kan vi inte det. Nu ska vi se till att vi kan PYC:a.”

De använder ordet så, även gentemot föräldrarna; som ett verb där C:et uttalas som ett K. Jag undrar hur de tror att föräldrarna uppfattar det.

– Just nu tycker de nog att det är ett utbildningstillfälle, säger Åsa Andersson, som jobbar på Boda familjecentrum i Borås, ett tillfälle att lära sig. Det har de sagt ordagrant: ”Jag vill lära mig”.

Föräldrarna vill lära sig

Framför allt vill föräldrarna utveckla sina kunskaper i att ta hand om sina barn på ett bra sätt, berättar hon. Hon sätter också ord på vad som är bra med PYC, över huvud taget.

– Det är bra för nästan alla, även om man inte har någon form av funktionsnedsättning, eftersom det är väldigt tydligt och pedagogiskt. Många gånger har de vi jobbar med jobbiga livssituationer och det händer mycket på en och samma gång. Då är det bra att jobba med en sak i taget.

Hennes kollega Malin Molander Eriksson håller med.

– Det blir så konkret när de får träna rent praktiskt på vissa grejer. Till exempel när vi rollspelar och tränar på en docka, som vi gör nu, när vi tränar på att lyfta en bebis på ett säkert sätt.

Istället för att bara prata om man hur man ska göra, får föräldrarna agera. Det är också viktigt inom PYC att hela utbildningen utgår från förälderns egen målsättning, vad hon eller han har för egna önskemål.

– Jag tycker att det bästa är att man bryter ner stora skeenden i väldigt, väldigt små detaljer. Och just tar en sak i taget,  säger Marie Martell från socialtjänsten i Växjö och menar att risken med att bara prata är att saker och ting gärna blir för generella då, inte personliga.

Australiensiskt projekt

Från början importerades föräldrastödsutbildningen PYC från Australien och genomfördes som ett projekt i Sverige. Numera ägs den svenska PYC-versionen av ett skandinaviskt konsortium med fyra ägarparter, varav FoU Sjuhärad Välfärd är en.

Läs mer på PYC:s egen webbplats på www.pyc.se som öppnades 2 juni 2015.

Utbildningen till PYC-handledare ges till yrkesverksamma som möter föräldrar med intellektuella funktionshinder – eller andra föräldrar som har svårigheter med sin föräldraförmåga. Den första delen består av en tredagars intensivutbildning och den följs sedan av metodstödsträffar, som äger rum runtom i deltagande regioner.

De tre utbildningsdagarna var väldigt intensiva och lärorika, vi fick med oss jättemycket kunskaper. Men jag tror att vi behöver de här träffarna för att få mer kött på benen och för att få träna, säger Teresa Hagert från FAM-huset i Fristad.

Hanna Unger, regional PYC-samordnareHanna Unger, som är regional PYC-samordnare för Göteborg och Sjuhärad, är just nu ansvarig för fyra metodstödsgrupper. Till vardags är hon socionom i Lerums kommun.

– PYC:en bygger på tre undervisningsstrategier, som är framforskade på hur den här gruppen lär sig bäst – oavsett vad de ska lära sig. Vi jobbar med föräldraskap, men det kan lika gärna handla om att diska eller klippa gräset, berättar Hanna.

– PYC kan också funka på väldigt unga föräldrar, eller föräldrar som kommer från en annan kultur, säger hon. Det behöver inte handla om intellektuella funktionsnedsättningar, utan om vilka erfarenheter man har, eller inte har.

Text och foto: Pia Mattzon

Fotnot: Läs mer om PYC på den här webbplatsen: Om PYC-projektet