Huvudmeny

Anmälan

Här anmäler du dig till FoU Sjuhärad Välfärds arrangemang.

Klicka på respektive rubrik för att länkas till anmälningsformulär.


17 januari 2019: Vem ska arbeta i framtidens  äldreomsorg?

Föreläsning av Rebecka Strandell, doktorand i socialt arbete vid Stockholms universitet, baserad på rapporten “Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg”.

Hur har personalen till exempel påverkats av att antalet äldreboendeplatser har minskat drastiskt och att hemtjänstarbetet har blivit allt mer detaljstyrt? En studie gjord på Stockholms universitet 2015 visar på flera negativa förändringar, t ex att antalet hjälptagare som en hemtjänstanställd möter under en arbetsdag har ökat påtagligt samtidigt som möjligheten att få stöd från kollegor och chef har minskat.

Målgrupp: Chefer, utvecklingsledare,undersköterskor och andra intresserade samt personal och studenter vid Högskolani Borås.

6 februari 2019: Att integrera en Svensson

Vem ska integreras och vems ansvar är det? Vad funkar och vad funkar inte? Under seminariet blandas teoretiska perspektiv med aktuell forskning gällande två aspekter av social integration – mellanetniska relationer och etnisk identitet. Tillsammans diskuterar vi vad social integration betyder på individnivå, för olika aktörer som skolor och arbetsplatser och för samhället i stort.

Målgrupp: Alla som är intresserade av social integration i Sverige idag. 

Föreläsare: Ylva Svensson, universitetslektor och forskare i psykologi vid Högskolan Väst och Göteborgs Universitet.

Har du frågor om anmälningar till våra arrangemang? 

Kontakta oss gärna via e-post till fous@hb.se eller genom att ringa till FoU Sjuhärad Välfärds administratör, tel. 033-435 47 06.