Huvudmeny

Anmälan

Här anmäler du dig till FoU Sjuhärad Välfärds arrangemang.

Klicka på respektive rubrik för att länkas till anmälningsformulär.


5 februari 2019: Att integrera en Svensson

Vem ska integreras och vems ansvar är det? Vad funkar och vad funkar inte? Under seminariet blandas teoretiska perspektiv med aktuell forskning gällande två aspekter av social integration – mellanetniska relationer och etnisk identitet. Tillsammans diskuterar vi vad social integration betyder på individnivå, för olika aktörer som skolor och arbetsplatser och för samhället i stort.

Målgrupp: Alla som är intresserade av social integration i Sverige idag. 

Föreläsare: Ylva Svensson, universitetslektor och forskare i psykologi vid Högskolan Väst och Göteborgs Universitet.

26 mars: Från forskning till praktisk tillämpning - ett exempel från barncancervården

Laura Darcys forskning visar att yngre barn som vårdas för cancervill ha tillgång till sina föräldrar, vara delaktiga i sin hälsoprocess, ha möjlighet att träffa andra barn samt känna tillhörighet med sin förskola även när de inte kan vara där.

I ett samarbete med vårdnadshavare,förskola och sjukhusets lekterapi har dessa kunskaper tagits till vara så att lekterapin fungerar som förskolans förlängdaarm under sjukhusvistelser. Tillsammans med lekterapeuterna påDrottning Silvias barn- och ungdomssjukhus berättar Laura hurman har arbetat för att omsätta forskning till praktik.

Föreläsare: Laura Darcy, universitetslektor och forskare ivårdvetenskap vid Högskolan i Borås.

Har du frågor om anmälningar till våra arrangemang? 

Kontakta oss gärna via e-post till fous@hb.se eller genom att ringa till FoU Sjuhärad Välfärds administratör, tel. 033-435 47 06.