Huvudmeny

Anmälan

Här anmäler du dig till FoU Sjuhärad Välfärds arrangemang.

Klicka på respektive rubrik för att länkas till anmälningsformulär.


25 september: Seminarium och workshop. Framtiden och välfärden - Bekymmer och förhoppningsfulla lösningar.

Förändringar inom välfärden hänger inte minst ihop med den demografiska utveckling som står för dörren. Nya data pekar på att mycket behöver göras när det gäller styrning, organisering och ledning.

10 oktober: Valfrihet, individualisering och mänskliga rättigheter - Äldre personer med nedsatt beslutsförmåga i den nya svenska hemtjänsten
Genom valfrihetssystem i hemtjänsten har allt fler fått möjlighet att välja bland såväl offentliga som privata utövare. Alla ska ha en möjlighet att kunna anpassa hemtjänsten efter sina individuella behov. Men vad har äldre personer med nedsatt beslutsförmåga för förutsättningar att välja individanpassad hemtjänst?

Har du frågor om anmälningar till våra arrangemang? 

Kontakta oss gärna via e-post till fous@hb.se eller genom att ringa till FoU Sjuhärad Välfärds administratör, tel. 033-435 47 06.