Huvudmeny

Anmälan

Här anmäler du dig till FoU Sjuhärad Välfärds arrangemang.

Klicka på respektive rubrik för att länkas till anmälningsformulär.


9 maj: Frukostseminarium om integrerad vård

Angela Bångsbo presenterar resultatet av sin avhandling på temat “Integrerad vård - hurser förutsättningarna ut för samverkan ochsköra äldres delaktighet?”

Andelen äldre ökar och skörhet innebär risk för omfattande och komplexa vård- och omsorgsbehov. Det är utmanande för vårdorganisationerna att skapa kontinuitet med integrerad vård för sköra äldre.

Målgrupp: Personal, utvecklare och chefer i vårdorganisationerna som arbetar med omhändertagande av sköra äldre med komplexa vårdbehov, ex inom vård- och omsorg, rehabilitering, bistånd, hemsjukvård, hemtjänst.

Har du frågor om anmälningar till våra arrangemang? 

Kontakta oss gärna via e-post till fous@hb.se eller genom att ringa till FoU Sjuhärad Välfärds administratör, tel. 033-435 47 06.