Huvudmeny

SOCIALKONTORET OCH  KAMPEN OM AUTONOMIN:

Om konflikten mellan professionella  strävanden och organisatoriska krav

Socialkontor är en särskild typ av organisationer som präglas av handlingsfrihet för många av de anställda, en arbetsbörda som tenderar att vara allt för stor samt en mängd olika förhandlingar mellan olika parter för att få mer autonomi, handlingsfrihet samt sociala och ekonomiska belöningar.  På den här föreläsningen kommer Andreas Liljegren att prata om några av socialkontorets maktdimensioner.

Föreläsare: Andreas Liljegren, socionom och docent i socialt arbete vid Högskolan i Borås och Göteborgs universitet. 
Målgrupp: Utvecklare, ledningspersoner, förtroendevalda, övriga intresserade samt personal och studenter vid Högskolan i Borås

Dag och tid: Onsdagen 28 november kl. 13:30-16:00
Plats: D209, Högskolan i Borås
Kostnad: Kostnadsfritt, begränsat antal platser.
Anmälan: Senast 25/11 via webbformulär nedan
Kontakt: Angela Bångsbo, tfn: 073-200 20 90.

Inbjudan till Socialkontoret och kampen om autonomin.pdf

OBS! Vid förhinder kan platsen överlåtas. Meddela då via mail till fous@hb.se  

Samtycke

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig själv i formuläret. Uppgifterna kommer att behandlas av ansvariga för evene­manget vid högskolan, i syfte att planera och administrera evene­manget, kommun­icera med dig, och tillgodose eventuella önske­mål om specialkost. Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES, och raderas efter evenemanget.

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke).

Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke.

Genom att skicka in denna anmälan samtycker du till att Högskolan i Borås samlar in och behandlar dina uppgifter enligt ovan.