Huvudmeny

Valfrihet, individualisering och mänskliga rättigheter - Äldre personer med nedsatt beslutsförmåga i den nya svenska hemtjänsten

Genom valfrihetssystem i hemtjänsten har allt fler fått möjlighet att välja bland såväl offentliga som privata utövare. Alla ska ha en möjlighet att kunna anpassa hemtjänsten efter sina individuella behov. Men vad har äldre personer med nedsatt beslutsförmåga för förutsättningar att välja individanpassad hemtjänst?

Under seminariet presenteras resultat från en fokusgruppsstudie, där biståndshandläggare från tre kommuner diskuterat såväl positiva som negativa konsekvenser av valfrihetssystem i förhållande till äldre personer (65+) med nedsatt beslutsförmåga. Detta har, så vitt vi känner till, inte studerats tidigare i en svensk kontext.    

Föreläsare: Gerd Gustafsson, universitetslektor, och Anna Dunér, professor, vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

Målgrupp: chefer, förtroendevalda, utvecklare, biståndsbedömare, anhörigkonsulenter, anhöriga

Dag och tid: Onsdag 10/10 kl. 13:30-16:00
Plats: D209
Kostnad: Kostnadsfritt, begränsat antal platser. Platsen kan överlåtas vid förhinder.
Anmälan: Senast 3/10 via webbformuläret nedan

Kontakt: Angela Bångsbo, FoU Sjuhärad Välfärd Tfn: 0732-00 20 90
Arrangör: FoU Sjuhärad Välfärd

Inbjudan Valfrihet, individualisering och mänskliga rättigheter (.pdf)

Anmälan är stängd

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som arrangörerna, FoU Sjuhärad Välfärd, vid Högskolan i Borås har tillgång till. Syftet är att veta antalet besökare och att kunna boka lokal och för att kunna ta kontakt vid eventuella förhinder. Uppgifterna i databasen förs över till excel där uppgifterna blir sökbara. Uppgifterna kommer att raderas ur databasen efter genomfört arrangemang.