Huvudmeny

Samverkan

Väl utvecklad samverkan och ett brett kontaktnät är en viktig del i FoU-arbetet.

Samverkan vid FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) sker med företrädare för ägarparterna, med universitet, högskolor och andra FoU-miljöer samt med andra organisationer inom välfärdsområdet i Sjuhäradsbygden, Västra Götalandsregionen och nationellt.

Kompetenshöjande arrangemang (länk) ska gärna ske i nära samarbete med FoUS:s samarbetspartner, det gäller med fördel även FoU-insatser (länk). 

Samarbete i aktuella frågor i tidsbegränsade arbetsgrupper är också en viktig arbetsform.

Samarbete och samverkan
Samarbetet med andra centrum och berörda forskargrupper vid Högskolan i Borås ska förstärkas. Likaså ska samarbetet vidareutvecklas med organisationer som har till FoUS närliggande verksamhet i Sjuhäradsbygden: framför allt  med Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund samt med högskolor, universitet och FoU-miljöer i Västra Götalandsregionen. Att Högskolan i Borås på sikt strävar efter att anordna socionomutbildning i delregionen är en väsentlig aspekt i detta sammanhang.

Samarbetspartner