Huvudmeny

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka)

FoU Sjuhärad Välfärd är en av parterna i det nationella kompetenscentrat som har sitt fokus på anhörigfrågor.

Nka drivs i samarbete mellan Fokus i Kalmar, FoU Sjuhärad Välfärd, Landstinget i Kalmar, Linnéuniversitetet, Anhörigas riksförbund, Hjälpmedelsinstitutet, Anhörigkonsulenter i Norrland.

Centrat har sitt administrativa säte vid FoU-enheten Fokus i Kalmar och finansieras med statliga medel och anslag. 

 

Nkas logga

Läs mer om Nationellt kompetenscentrum anhöriga:

Nationellt kompetenscentrum anhörigas webbplats


Kontaktpersoner:

Lennart Magnusson, verksamhetschef
Tel: 033-435 4796
Mobil: 0706-30 23 21
E-post: lennart.magnusson@hb.se

Elizabeth Hanson, FoU-ledare
Tel: 033-435 4767
Mobil: 0703-61 48 46
E-post: elizabeth.hanson@hb.se

Margareta Lundberg Rodin, tf. verksamhetchef FoU Sjuhärad Välfärd, styrgruppsrepresentant
Tel: 033-435 44 13, mobil: 0732-30 59 04
E-post: margareta.lundberg_rodin@hb.se