Huvudmeny

Stöd för utveckling av EBP

FoU Sjuhärad Välfärd, FoUS, arbetar på flera olika sätt för att stödja utvecklingen av evidensbaserad praktik, bland annat genom:

  • genom olika FoU-projekt, i samarbete med andra verksamheter eller på uppdrag av dem
  • genom kompetensutveckling som FoU-caféer, seminarier och utbildning
  • genom stöd av olika slag, till exempel handledning och konsultationer

Mer information om dessa finns här på webbplatsen, se till exempel kalendariet och sidorna:

FoU-insatser

Kompetensaktiviteter

Publicerat

Projekt: Evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten

När det gäller utveckling av EBP inom socialtjänst och angränsande delar av hälso- och sjukvård, samverkar FoUS med Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Kommunalförbundet har uppdrag från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, att utveckla långsiktiga och hållbara stödstrukturer för kunskapsutveckling. Projektet bygger på ett regeringsuppdrag.

Mer information om Sjuhärads kommunalförbund och projektet

Fler stödjer utvecklingen

Flera organisationer och myndigheter arbetar för att stödja utvecklingen av evidensbaserad praktik inom vård och omsorg, bland annat genom kunskapsöversikter och sammanställningar av evidensbaserade metoder. Här är några:

För socialtjänsten:

Socialstyrelsen – som även stödjer utvecklingen av EBP på andra sätt.
Campbell collaboration

Socialtjänst och samverkande delar av hälso- och sjukvården

Kunskapsguiden (Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Forte, Läkemedelsverket, SBU, SKL, TLV)

För hälso- och sjukvården:

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU
Cochrance collaboration