Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Publicerat

FoU Sjuhärad Välfärd publicerar webbartiklar och nyhetsbrev om verksamheten och kompetenshöjande arrangemang. Enhetens medarbetare skriver rapporter utifrån utförda forsknings- och utvärderingsprojekt och i vissa fall vetenskapliga artiklar. 

I vissa fall gör vi kortversioner av våra rapporter, oftast i broschyrform. Inkontinensprojektet är ett exempel. 

Framsida broschyr Inkontinensprojektet

Läs mer om våra olika publikationer i menyn.