Seminarier

Välkommen till årets första FoUS-seminarium 2021

23 februari kl 14:00-16:00
Om socialtjänstens förändringsarbete i Vårgårda

Nu kan du ta del av hur socialtjänsten i Vårgårda vände en negativ utveckling med ökade kostnader för externa placeringar och stor personalomsättning bland socionomer till positiva resultat, nya arbetssätt och ökad delaktighet bland såväl medarbetare som medborgare. Under seminariet berättar representanter från Vårgårda om förändringsarbetet. Deltar gör också FoU Sjuhärads forskare som har följt socialtjänsten under två och ett halvt år och ger sina perspektiv och forskningsresultat.

Anmäl dig här