Seminarier

Välkommen till FoU Sjuhärad Välfärds arrangemang hösten 2020

 

29 oktober kl 13.30-15.30
Mätning och motstånd - Sifferstyrning i socialtjänstens vardag

Då gästas vi av Teres Hjärpe. I januari i år lade hon fram en doktorsavhandling vid Lunds Universitet med rubriken ” Mätning och motstånd - Sifferstyrning i socialtjänstens vardag”. Hennes studie handlar om hur det sociala arbetets praktik formas och utvecklas runt mätning och kvantifiering.

Anmäl dig här

Nytt datum 26 november kl 13:30-16:00 
Hantera livet – Compassionfokuserat förhållningssätt på arbetet

Inom människovårdande yrken har stress och ohälsa ökat dramatiskt under det senaste årtiondet.

Under det här seminariet riktas fokus på att vi behöver ta hand om oss själva för att vi ska kunna vara till hjälp för de människor vi möter i arbetet. Hur kan man ha medkänsla både till sig själv, sitt team/arbetsgrupp och dem man möter?

Föreläser gör Anna Bratt, filosofie doktor i psykologi, psykolog, psykoterapeut och forskare, som har studerat hur en ökad omtanke med sig själv kan öka vårt välbefinnande och minska stress, och Ing-Marie Gralberg, socionom, leg psykoterapeut, mindfulnessinstruktör, som leder föräldragrupper i compassionfokuserat förhållningssätt inom Barn- och ungdomspsykiatrin. De kommer kort beskriva hur du kan få förståelse för hur du fungerar i stress, och hur du kan göra för att hitta motståndskraft i livet.

Målgrupp: undersköterskor, sjuksköterskor, socialsekreterare, boendestödjare och andra som i sitt dagliga arbete träffar brukarna. Men även chefer och andra som är intresserade.

Anmäl dig här

Samarrangemang under hösten 2020

Vi vill också flagga för vår lunchseminarieserie om det socialt hållbara välfärdssamhället som vi arrangerar ihop med centrumbildningen för välfärdsstudier (CVS) vid Högskolan i Borås och Science Park i Borås.

23 september kl 11.30-13:00
”Välfärdens omvandling – ett möte mellan forskarperspektiv och tjänstemannens erfarenheter” 

Deltar då gör Borås stadsdirektör Svante Stomberg och John Lapidus, forskare i ekonomisk historia på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Mer information om seminariet och anmälan hittar du här

21 oktober kl 11.30-13:00

Då kommer Margareta Oudhuis och Marcus Gianneschi samt representant från IF Elfsborgs välfärdsverksamhet. Rubriken för detta seminarium är: Elitfotboll och välfärd - om IF Elfsborg och samhällsengagemang.

Anmäl dig här

Har du frågor om anmälningar till våra arrangemang? 

Kontakta oss gärna via e-post till fous@hb.se eller genom att ringa till FoU Sjuhärad Välfärds administratör, tel. 033-435 47 06.