Seminarier

Här anmäler du dig till FoU Sjuhärad Välfärds arrangemang.

Klicka på respektive rubrik för att länkas till anmälningsformulär.


26 februari: Digitaliseringens möjligheter för dagens och morgondagens välfärd

FoU Sjuhärad Välfärd och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bjuder in till en förmiddag med seminarier på temat "Digitaliseringens möjligheter för dagens och morgondagens välfärd".

Målgrupp: verksamhetschefer och enhetschefer inom äldreomsorg, funktionshinder, socialpsykiatri och IFO, upphandlare av välfärdsteknik och nya tekniska plattformar samt systemförvaltare

Klicka här för mer information och anmälan

12 mars: Hantera livet – Compassionfokuserat förhållningssätt på arbetet

Inom människovårdande yrken har stress och ohälsa ökat dramatiskt under det senaste årtiondet.

Under det här seminariet riktas fokus på att vi behöver ta hand om oss själva för att vi ska kunna vara till hjälp för de människor vi möter i arbetet. Hur kan man ha medkänsla både till sig själv, sitt team/arbetsgrupp och dem man möter?

Anna och Ing-Marie kommer kort beskriva hur du kan få förståelse för hur du fungerar i stress, och hur du kan göra för att hitta motståndskraft i livet.

Målgrupp: undersköterskor, sjuksköterskor, socialsekreterare, boendestödjare och andra som i sitt dagliga arbete träffar brukarna. Men även chefer och andra som är intresserade.

Mer information och anmälan

Har du frågor om anmälningar till våra arrangemang? 

Kontakta oss gärna via e-post till fous@hb.se eller genom att ringa till FoU Sjuhärad Välfärds administratör, tel. 033-435 47 06.