Seminarier

Välkommen till FoU Sjuhärad Välfärds arrangemang hösten 2020

26 november kl 13:30-16:00 
Hantera livet – Compassionfokuserat förhållningssätt på arbetet

Inom människovårdande yrken har stress och ohälsa ökat dramatiskt under det senaste årtiondet.

Under det här seminariet riktas fokus på att vi behöver ta hand om oss själva för att vi ska kunna vara till hjälp för de människor vi möter i arbetet. Hur kan man ha medkänsla både till sig själv, sitt team/arbetsgrupp och dem man möter?

Föreläser gör Anna Bratt, filosofie doktor i psykologi, psykolog, psykoterapeut och forskare, som har studerat hur en ökad omtanke med sig själv kan öka vårt välbefinnande och minska stress, och Ing-Marie Gralberg, socionom, leg psykoterapeut, mindfulnessinstruktör, som leder föräldragrupper i compassionfokuserat förhållningssätt inom Barn- och ungdomspsykiatrin. De kommer kort beskriva hur du kan få förståelse för hur du fungerar i stress, och hur du kan göra för att hitta motståndskraft i livet.

Målgrupp: undersköterskor, sjuksköterskor, socialsekreterare, boendestödjare och andra som i sitt dagliga arbete träffar brukarna. Men även chefer och andra som är intresserade.

Läs gärna intervjun med Anna Bratt

Anmäl dig här

Har du frågor om anmälningar till våra arrangemang? 

Kontakta oss gärna via e-post till fous@hb.se eller genom att ringa till FoU Sjuhärad Välfärds administratör, tel. 033-435 47 06.