Seminarier

Välkommen till FoUS seminarium 

24 mars kl. 10:00–12:00

Styrning, trängsel och helhet

Under de senaste åren har antalet perspektiv som ska integreras i verksamheter och i varandra blivit allt fler. Olika aspekter av ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet och olika former av diskriminering ska hanteras. Samtidigt tvingar ekonomisk kris och hög belastning organisationer att välja fokus. Vad är viktigt att tänka på när man prioriterar? Och hur kan konflikter mellan perspektiv hanteras på bästa sätt?

Årets andra FoUS-seminarium gästas av Petra Svensson,doktor i offentlig förvaltning och verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet och Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Halmstad högskola.

Mer information och anmälan