Äldreomsorgens organisering och granskning i ett historiskt perspektiv

Lena Lindgren är professor vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Hon arbetar med undervisning och forskning om utvärdering och annan granskning, främst inom skola och äldreomsorg. Temat för föreläsningen är kapitlet ”Från kyrkbacken till IVO: äldreomsorgens organisering och granskning i ett historiskt perspektiv”. Kapitlet är hämtat ur boken Perspektiv på granskning inom offentlig sektor: med äldreomsorgen som exempel (2019) som Lena är redaktör/medförfattare till. 

Inbjudan för utskrift.pdf

Målgrupp: yrkesverksamma och beslutsfattare inom offentlig sektor, men även studenter och andra som är intresserade av dessa frågor.

Dag och tid: Måndag 4 november kl. 13:30-16:00
Plats: Sal M401, Högskolan i Borås
Kostnad: Kostnadsfritt, begränsat antal platser
Anmälan: Senast 27 oktober via webbformulär nedan
Kontakt: frågor om seminariet kan mejlas till fous@hb.se

OBS! Vid förhinder kan platsen överlåtas. Meddela då via mail till fous@hb.se  

Anmälan till Äldreomsorgens organisering och granskning i ett historiskt perspektiv

Anmälan till seminariet är stängd.