Styrning, trängsel och helhet

Under de senaste åren har antalet perspektiv som ska integreras i verksamheter och i varandra blivit allt fler. Olika aspekter av ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet och olika former av diskriminering ska hanteras. Samtidigt tvingar ekonomisk kris och hög belastning organisationer att välja fokus. Vad är viktigt att tänka på när man prioriterar? Och hur kan konflikter mellan perspektiv hanteras på bästa sätt?

 

Årets andra FoUS-seminarium gästas av Petra Svensson, doktor i offentlig förvaltning och verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet och Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Halmstad högskola. Petra Svensson utkom 2019 med boken Att skapa helhet i offentlig sektor: tankar om tvärsektoriellt arbete

Dag och tid: 24 mars kl. 10:00–12:00 
Plats: Digitalt via Zoom
Målgrupp: Personer i ledningsfunktioner samt övriga intresserade inom och utanför Högskolan i Borås. 
Kostnad: Kostnadsfritt för anställda inom FoUS ägarparter.
För övriga: 1000 kr för en Zoom-länk samt inspelning.
(mejla fous@hb.se för information om betalningssätt)
Kontakt: fous@hb.se

Anmäl dig via formuläret nedan senast den 20 mars. För sen anmälan, kontakta fous@hb.se. En Zoom-länk till anmälda kommer att skickas ut på e-post några dagar före seminariet.