"Nya" klientmöten inom en digitaliserad socialtjänst?

Den frågan står i fokus i ett forskningsprojekt, som genomförs av Julia Carlsson, fil. dr i offentlig förvaltning och universitetslektor i företagsekonomi på Högskolan i Borås och Petra Svensson, fil. dr i offentlig förvaltning och universitetslektor i statsvetenskap på Högskolan i Halmstad. Projektet syftar till att beskriva hur arbetet med digitalisering av ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten påverkar relationen mellan socialsekreterare och klient.

Undersökning av relationen mellan socialsekreterare och klient

I studien undersöker de socialsekreterares uppfattningar om sin relation till klienter i tre olika kommuner. Genom ett urval av tre kommuner som kommit olika långt i sitt digitaliseringsarbete öppnar studien upp för en jämförelse mellan socialsekreterarnas berättelser. I jämförelsen uppmärksammas skillnader i föreställningar om, och beskrivningar av, relationen mellan socialsekreterare och klient. Genom att studera skillnader synliggörs om, och i så fall hur, digitala verktyg har en inverkan på relationen mellan socialsekreterare och klient.

Digitala verktygs påverkan

I fokus för studien står relationen mellan socialsekreterare och klient. Valet att ställa relationen i fokus i studien grundar sig på att tidigare forskning pekar på att relationen mellan ”det offentliga” och invånare är central för invånares tillgång till välfärdsservice och förutsättning för offentligt stöd. I förlängningen blir därigenom studien en grund för att diskutera om och hur klienters tillgång till ekonomiskt bistånd förändras vid introduktionen av digitala verktyg och huruvida det finns en risk för ett digitalt utanförskap.

Dag och tid: 25/11 kl. 13:30-15:30
Plats: Zoom
Kostnad: Kostnadsfritt för anställda inom FoUS ägarparter. För övriga: 1000 kronor (mejla fous@hb.se för information om betalningssätt).
Kontakt: fous@hb.se
Anmälan: Anmäl dig via formuläret nedan senast 23 oktober kl. 12:00. Vid senare anmälan kontakta fous@hb.se

Anmälan 25 november

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Behandling av personuppgifter

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig i formuläret. Uppgifterna i formuläret kommer att behandlas av ansvariga för evenemanget vid högskolan, i syfte att planera, administrera evenemanget och kommunicera med dig. Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES, och raderas efter evenemanget.

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke.

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har.