Seminarium 26 november

Hantera livet – Compassionfokuserat förhållningssätt på arbetet

Inom människovårdande yrken har stress och ohälsa ökat dramatiskt under det senaste årtiondet. Under det här seminariet riktas fokus på att vi behöver ta hand om oss själva för att vi ska kunna vara till hjälp för de människor vi möter i arbetet. Hur kan man ha medkänsla både till sig själv, sitt team/arbetsgrupp och dem man möter?

Anna och Ing-Marie kommer kort beskriva hur du kan få förståelse för hur du fungerar i stress, och hur du kan göra för att hitta motståndskraft i livet.

Anna Bratt, filosofie doktor i psykologi, psykolog, psykoterapeut och forskare, har studerat hur en ökad omtanke med sig själv kan öka vårt välbefinnande och minska stress.

Ing-Marie Gralberg, socionom, leg psykoterapeut, mindfulnessinstruktör, leder föräldragrupper i compassionfokuserat förhållningssätt inom Barn- och ungdomspsykiatrin.

Målgrupp: undersköterskor, sjuksköterskor, socialsekreterare, boendestödjare och andra som i sitt dagliga arbete träffar brukarna. Men även chefer och andra som är intresserade.

Dag och tid: 26 november kl. 13.30-16.00
Plats: Högskolan i Borås (lokal meddelas senare)
Kostnad: Kostnadsfritt för anställda inom FoUS ägarparter. 1000 kr för övriga (mejla fous@hb.se för information om betalningssätt)
Anmälan: Senast 25 november i formuläret nedan
Kontakt: fous@hb.se

 

Anmälan 26 november

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Val av deltagande *

Behandling av personuppgifter

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig i formuläret. Uppgifterna i formuläret kommer att behandlas av ansvariga för evenemanget vid högskolan, i syfte att planera, administrera evenemanget och kommunicera med dig. Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES, och raderas efter evenemanget.

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke.

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har.