Driver du utvecklings- och förbättringsarbete? Se hit!

Förbättringsverkstaden och föreläsningsserien syftar till att ge deltagarna både teoretiska och praktiska kunskaper men även stöd för att kunna genomföra förändrings- och förbättringsarbete i kommunala välfärdsverksamheter. Målet är att deltagarna ska öka sina kunskaper för att på uppdrag kunna bedriva sådant arbete inom sina egna verksamheter. Du kan välja att delta i hela förbättringsverkstaden där du deltar med ett eget utvecklings- eller förbättringsarbete eller om du enbart vill delta på föreläsningarna.

Förbättringsverkstad – för dig som driver ett utvecklingsprojekt 

Förbättringsverkstaden består av åtta heldagssamlingar från den 7/2 t.o.m. den 30/5, där du får både teoretiska och praktiska kunskaper men också stöd från uppstart av projekt till implementering och utvärdering.

   Förmiddagen består av föreläsningar där du får ta del av verktyg, metoder och arbetssätt för att bedriva utvecklings- och förbättringsarbete. Detta följt av en projektverkstad där du arbetar praktiskt i ditt eget projekt och får chans att tillämpa det du lärt dig i praktiken på din arbetsplats, berättar Angela Bångsbo, samordnare inom FoU Sjuhärad Välfärd.

Möjlighet finns därutöver att få handledning under omkring fem månader och att delta i en summerande uppföljning efter ytterligare sex månader. Målet är att du skall få ökad kunskap för att bedriva projekt inom din egen verksamhet. För dem som deltar i hela verkstaden med egna uppdrag förutsätts att arbetstid kan avsättas mellan samlingarna.

Föreläsningar om förbättringsarbete

Driver du inget eget projekt men ändå vill lära dig mer om förbättringsarbete? Då kan du välja att endast delta under föreläsningsserien, vilken består av fem stycken föreläsningar från den 28/2 t.o.m. den 8/5. Här får du redskap och teoretiska kunskaper till verksamhetsutveckling på hemmaplan för att kunna driva framtida utvecklingsprojekt. Du kan välja att delta i enstaka föreläsningar eller i hela föreläsningsserien.

– Föreläsningarna kommer att vara mer omfattande än tidigare, nu med externa föreläsare, och utifrån förvalda teman som är tänkta att bidra till kompetensutveckling inom kommunala verksamheter, berättar Angela Bångsbo.


Förbättringsverkstaden


När? Åtta stycken tillfällen från den 7/2 t.o.m 30/5 

 Var? Högskolan i Borås, lokal: H401, Sandgärdet

Läs mer i inbjudan (länk)
Anmäl dig till förbättringsverkstaden här (länk)


Föreläsningar om förbättringsarbete
 


När?
Fem stycken tillfällen från den 28/2 t.o.m 8/5 
Var? Högskolan i Borås, lokal: H401, Sandgärdet
Kontaktperson: Angela Bångsbo 

Läs mer i inbjudan (länk)
Anmäl dig till föreläsningsserien här (länk)
Anmäl dig senast en vecka innan föreläsningsdatum!

Föreläsningar:

28/2 Organisering, ledarskap och projekt
Föreläsare: Margareta Lundberg Rodin, forskare vid FoU Sjuhärad Välfärd, som undervisar, utvärderar och forskar i frågor som rör organisering, ledarskap och projekt med fokus på hållbar utveckling.
Anmäl dig här (länk)
 

22/3 Förbättringskunskap - metoder och verktyg
Föreläsare: Annika Nordin, universitetsadjunkt, Hälsohögskolan Jönköping. Annika har arbetat som verksamhetsutvecklare inom Region Jönköpings län i dryga 15 år och har nyligen disputerat. Hennes avhandling handlar om förbättringsarbete inom kommunala och landstingsdrivna verksamheter.
Anmäl dig här (länk)  

10/4 Implementeringens utmaningar
Föreläsare: Mikael Löfström, Universitetslektor, Högskolan i Borås, undervisar och forskar kring ledning, styrning och organisering av offentlig sektor.
Anmäl dig här (länk)  

3/5 Konsten att göra en utvärdering
Föreläsare: Per-Åke Karlsson, universitetslektor FoU Sjuhärad Välfärd och Högskolan i Borås, undervisar och forskar i socialt arbete med inriktning mot vård och omsorg samt utvärdering av socialtjänstens verksamheter.
Anmäl dig här (länk)  

8/5 Hur kan man göra en bra undersökning?
Föreläsare: Göran Jutengren, docent vid Högskolan i Borås, vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad Välfärd med forskning främst inriktad mot barn och unga genom kvantitativa metoder.
Anmäl dig här (länk)  

Text: Moa Nilsson
Bild: Mostphotos