Svåra samtal som kan inge hopp i en hård värld

Många ungdomar som flytt till Sverige lever i dag under stor press. Deras liv präglas av oro. Under den här hösten har läget för nyanlända dessutom förvärrats på grund av negativa besked och uppskrivningar i ålder. Även de unga som fått permanent uppehållstillstånd kan visa tecken på psykisk press under lång tid. Detta är inte bara en svår situation för ungdomarna, utan även för personal som arbetar med dem.

Helena Pokka menar att svårigheter med svåra samtal ofta ligger i det att allt man ska göra är lättare sagt än gjort. Framför allt kan det vara svårt att hantera sina egna starka känslor samtidigt som man försöker ge stöd och hjälp till den man talar med. Och att det då kan vara lätt att drunkna i sin känsla, bli lite blind över vad man egentligen ska ge den andra, vad som är ens uppdrag.

– Man kan bli överengagerad, eller lika ledsen, lika frustrerad, förtvivlad, maktlös eller i värsta fall stänga av sin inlevelseförmåga och medkänsla helt från andras känslor för att skydda sig själv. Ett professionellt möte innebär att man har förmågan att hantera sig själv också och sina gränser på ett lämpligt sätt, säger Helena.  

Helena poängterar att personalen som arbetar med svåra samtal behöver "laddas" med varandras medkänsla och empati för att kunna ge det till andra. Det ska finnas tid och rutiner på arbetsplatsen att göra det och det ska även vara ett förhållningssätt till varandra i vardagen. Förtroende, respekt för varandras sårbarhet och egenart, med trygghet i pålitlighet i relationer och empatiskt samarbete ger mycket kraft, enligt Helena.

Det är inte bara de unga ensamkommande som berikas av givande möten, utan även personalen som därigenom blir bättre och bättre på att föra svåra samtal. Man måste veta hur man kan fråga och på vilket sätt man kan lyssna, så att de kan få en hoppfullhet i sina liv, oavsett vilket besked de kommer att få. Inte bara hopp om uppehållstillstånd, utan hoppfullhet som en inställning till livet. Man säger att en blick säger mer än tusen ord. Och det är just det, i samtal om svåra ämnen handlar kommunikationen om mer än att tala och lyssna.  

– Det handlar lika mycket om vilka ord du använder och hur du ställer dina frågor, som de icke-verbala signalerna. Din röst, ditt ansiktsuttryck, ditt sätt att gestikulera, hur nära du står, alltihop. Och det icke-verbala har om möjligt ett ännu större känslomässigt budskap än det som sägs”, berättar Helena.

I svåra situationer blir möten mellan människor allt viktigare. Ett samtal om något svårt kan inge hopp. Med mer kunskap och förståelse för svåra samtal kan personal som träffar dessa ungdomar skapa möten som ändå förmedlar ljus.

Inbjudna till seminariet var bland andra personal på HVB-hem i och utanför Sjuhäradskommunerna, socialsekreterare, lärare, specialpedagoger, kuratorer och andra inom elevhälsan, det vill säga olika yrkeskategorier som möter de ensamkommande barnen och ungdomarna.

Läs mer

Nyhet från det första seminariet om svåra samtal: Svåra samtal kan bli möten som gör skillnad.

Text: Moa Nilsson