Anhörigas livssituation och roll i välfärden – olika perspektiv

Seminariet inleds av Lina Palmqvist, lärare och forskare på Högskolan i Borås, som presenterar sin forskning om anhöriga från två studier; ”Anhörigas vardag och möte med anhörigstöd” som nyligen genomfördes inom FoU Sjuhärad tillsammans med Margareta Carlén och studien ”Ålderdom, omsorg och Makt” som är en avhandlingsstudie och utkom år 2020.

Den andra delen av seminariet är ett panelsamtal där representanter för kommunalt anhörigstöd samt föreningar och intresseorganisationer bjudits in för att ge sina perspektiv på frågor som: Vad är ett anhörigperspektiv och vad är ett brukarperspektiv? Vilken är anhörigas- och civilsamhällets roll i välfärden? Vad är ett fungerande anhörigstöd?

Dag och tid: 24/11 kl. 13:30–15:30
Plats: Högskolan i Borås, lokal: C203.
Kostnad: Kostnadsfritt för alla anställda inom FoUS ägarparter. För övriga: 1000 kronor (mejla fous@hb.se för information om betalningssätt).
Kontakt: fous@hb.se
Anmälan: Anmäl dig via formuläret nedan senast 21 november.

Anmälan 24 november

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Behandling av personuppgifter

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig i formuläret. Uppgifterna i formuläret kommer att behandlas av ansvariga för evenemanget vid högskolan, i syfte att planera, administrera evenemanget och kommunicera med dig. Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES, och raderas efter evenemanget.

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke.

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har.