Att hantera sårbarhet och utmaningar i vardagen inom LSS-verksamheter

Richard Gäddman JohanssonRichard Gäddman Johansson är postdoktor i sociologi vid Mälardalens universitet. Hans forskning rör vård- och omsorgsarbete och tillhandahållandet av stöd och service till funktionshindrade personer.

Just nu arbetar han med ett forskningsprojekt som belyser hur meningsfull sysselsättning har kunnat erbjudas av dagliga verksamheter (LSS 9§10) under coronapandemin med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Projektet omfattar bland annat intervjuer med brukare, personal och chefer vid dagliga verksamheter samt stödpersoner i brukarnas hemmiljöer – med fokus på erfarenheter och upplevelser kring stängningen av dagliga verksamheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning som ägde rum 2020.

På seminariet kommer han, med utgångspunkt i en avhandlingsstudie som utkom år 2021, att prata om hur sårbarhet kommer till uttryck och hanteras i vardagliga möten mellan boende och personal vid bostäder med särskild service (LSS 9§9). Han delar även med sig av preliminära observationer från det pågående forskningsprojektet om digitala dagliga verksamheter.

Dag och tid: 21/3 kl. 13:30–15:30
Plats: Högskolan i Borås, lokal M401
Kostnad: Kostnadsfritt.
Kontakt: fous@hb.se
Anmälan: Anmäl dig via formuläret nedan senast 15/3. Anmälan är nu stängd.