Linjechefer och stödfunktioner – ett samspel i förändring

Anna Cregård, universitetslektor och förvaltningschef vid Högskolan i Borås, forskar om ledarskap och organisering i offentlig förvaltning – främst i kommuner och regioner. 

På seminariet berättar hon, med utgångspunkt från ett drygt treårigt forskningsprojekt, om den utveckling som skett i många kommuner och som kännetecknas av en förändring av samspelet mellan kommunernas linjechefer och stödfunktionerna.  Linjechefer har blivit alltmer typiska chefer, samtidigt som de också förväntas hantera alltmer administrativa frågeställningar – såväl svåra som enkla. Samtidigt har flera kompetenser inom stödverksamheten, till exempel HR, kommunikation och IT, professionaliserats och blivit allt viktigare för utvecklingen.

– Mycket av utvecklingen har varit bra för organisationerna, men det finns också en del negativa effekter, såsom risk för distansering mellan stöd- och kärnverksamhet och att arbetsuppgifter av enklare servicekaraktär faller mellan stolarna eller också genomförs av stressade chefer. Forskningen i det här projektet tar sin utgångspunkt i att finna goda samarbetsmodeller där såväl kärn- som stödfunktionernas utveckling uppfattas som positiv, säger Anna Cregård.

Dag och tid: 22/9 kl. 13:30–15:30
Plats: Högskolan i Borås, lokal: C203.
Kostnad: Kostnadsfritt för alla anställda inom FoUS ägarparter. För övriga: 1000 kronor (mejla fous@hb.se för information om betalningssätt).
Kontakt: fous@hb.se
Anmälan: Anmäl dig senast 19 september via formuläret nedan.

Anmälan 22 september

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Behandling av personuppgifter

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig i formuläret. Uppgifterna i formuläret kommer att behandlas av ansvariga för evenemanget vid högskolan, i syfte att planera, administrera evenemanget och kommunicera med dig. Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES, och raderas efter evenemanget.

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke.

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har.