Risk- och krishantering ur ett genusperspektiv

Mathias Ericson är sociolog och forskare i genusvetenskap vid Göteborgs universitet. Hans forskning handlar om krisfrågor och professioner som arbetar med risker. Just nu arbetar han med ett forskningsprojekt om hur makt och normer påverkar inriktning och samordning i hantering av samhällskriser. Projektet har studerat händelser som hanteringen av flyktingsituationen 2015, skogsbränderna 2018, den planerade totalförsvarsövningen och hantering under pandemin.

– Jag vill bidra till en förståelse för hur frågor om jämställdhet och jämlikhet är något som påverkar samhället på sätt som vi kanske inte tänker på. Hanteringen av en kris bygger på samordning av olika aktörer och här påverkar genusordningar vilka aktörer som räknas med liksom vilka professioner som får inflytande på hur problem och lösningar definieras, säger Mathias Ericson.

På seminariet kommer han att prata om kris och krishantering med både forskningsperspektiv och exempel hämtade från det material som han samlat in i form av intervjuer och observationer. Det kommer bland annat att handla om identiteten som ”krisnördar", om den operativa fällan och om riskerna för en "säkerhetsklassnings-bonanza”.

Dag och tid: 27/10 kl. 13:30–15:30
Plats: Högskolan i Borås, lokal: C203.
Kostnad: Kostnadsfritt för alla anställda inom FoUS ägarparter. För övriga: 1000 kronor (mejla fous@hb.se för information om betalningssätt).
Kontakt: fous@hb.se
Anmälan: Anmäl dig senast 24 oktober via formuläret nedan.

Anmälan 27 oktober

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Behandling av personuppgifter

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig i formuläret. Uppgifterna i formuläret kommer att behandlas av ansvariga för evenemanget vid högskolan, i syfte att planera, administrera evenemanget och kommunicera med dig. Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES, och raderas efter evenemanget.

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke.

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har.