Huvudmeny

Forskning & Utveckling

Insatser inom forskning och utveckling på FoU Sjuhärad Välfärd består av till exempel FoU-projekt, utvärderingar och/eller följeforskning. Det är framför allt initiativ och efterfrågan från ägar- och samverkansparter som styr vilka insatser som erbjuds och genomförs. 

FoU-insatserna vid FoU Sjuhärad Välfärd genomförs av samordnare, vetenskapliga ledare, verksamhetschef och projektanställda medarbetare. De senare har ofta förankring hos ägarparterna, genom anställning i någon av ägarpartskommunerna eller på Högskolan i Borås.

FoU-projekt

Bild på framsidan broschyr InkontinensprojektetFoU-projekt kan vara sådana som utförs tillsammans med eller för ägarparterna, eller tillsammans med externa aktörer. 

Exempel på pågående projekt med ägarpartskommuner är Inkontinensprojektet.

Exempel på pågående projekt med externa samverkanspartner är PYC, Parenting Young Children, som drivs genom ett konsortium där FoU Sjuhärad Välfärd är delägare.

Utvärdering/följeforskning

FoU Sjuhärad Välfärd genomför uppdrag gällande utvärdering och/eller följeforskning av externa projekt.

Exempel på sådana pågående uppdrag är Hela Väster och Tidiga insatser för ökad skolnärvaro.

Läs mer om pågående insatser i menyn. 

Mer information om insatser som genomförts tidigare finns under rubriken Avslutade FoU-insatser.