Huvudmeny

Avslutade FoU-insatser

FoU-insatserna vid FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) var t.o.m. våren 2016 uppdelade efter behovsgrupper och behovsområden. Dessutom genomfördes områdesövergripande insatser. Tidigare beviljade FoUS även FoU-stöd till anställda inom högskolan, kommunerna och VG-regionen.

Framsidan på broschyr-kortversion Utvärdering av projektet Hela Skolan

Hela Skolan var ett projekt kring skol- och socialtjänstbaserat integrationsarbete, som avslutades 2015. Projektet utvärderades av forskare vid FoU Sjuhärad Välfärd, och resultaten redovisades både i en rapport och i en broschyr/kortversion av rapporten. 

Läs mer om utvärderingen av Hela Skolan och andra FoU-insatser på FoU Sjuhärad Välfärd som genomförts fram till halvårsskiftet 2016, via menyrubriken: Insatser utifrån behovsgrupper enligt tidigare organisation.

FoU-stöd

FoU-stöd har erbjudits till anställda inom dåvarande ägarparterna VG-regionen (Sjuhäradsområdet) samt i kommunerna i Sjuhärad och vid Högskolan i Borås. FoU-stöd beviljades under åren 2009, 2010, 2012-2013 samt 2015. Läs mer i menyn via länken FoU-stöd till projekt.