Huvudmeny

Behovsgrupper enligt tidigare organisation

FoU-insatserna vid FoU Sjuhärad Välfärd var t.o.m. våren 2016 uppdelade efter behovsgrupper.

Dessa var:

  • Barn och unga, Familjer i utsatta livssituationer, Socioekonomisk utsatthet
  • Funktionshinder
  • Missbruks- och beroendeproblematik
  • Äldre

För mer information om FoU-insatser inom respektive grupp, se menyn.