Huvudmeny

Missbruks- och beroendeproblematik 

Behovsområdet missbruks- och beroendeproblematik fanns med inom FoU Sjuhärad Välfärds verksamhet från årsskiftet 2008/2009.


Genomförda projekt

 

FoU-cirkel om arbete mot cannabis

Cirkeln arrangerades av FoU Sjuhärad Välfärd på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Den var del av en regional satsning mot cannabis, där syftet var att höja kunskapsnivån om cannabis och dess effekter samt att utveckla det lokala förbyggande arbetet.

Länk till mer information om FoU-cirkeln.