Huvudmeny
Skolbarn med föräldrar

Effektutvärdering av metodik
för föräldramöten

NAVET logoEffektutvärdering av NAVET:s utbildning i föräldramötesmetodik - en strukturerad metod för att genomföra föräldramöten.

Fokus för utvärderingen är personalens självrapportrade kompetens och trygghet i genomförandet, före och efter genomgången utbildning. Syftet med metoden är bland annat att främja interaktionen vid föräldramöten genom att lägga uppmötet i olika steg.

Projektet genomförs på uppdrag av Sjuhärads kommunalförbund och avslutades under 2013.

Kontaktpersoner
Kontaktpersoner medan projektet pågick var Göran Jutengren, vetenskaplig ledare och Lisbeth Mensas, samordnare, FoU Sjuhärad Välfärd.