Huvudmeny

Social dokumentation

Projektet Social dokumentation var ett samarbetsprojekt mellan sjuhäradskommunerna Borås, Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn. Projektets syfte har varit att utveckla ökade kunskaper i social genomförandedokumentation inom äldreomsorgen, som i sin tur förväntats ge en kvalitetsutveckling i hjälpinsatserna. Projektet har haft som mål att utarbeta en eller flera modeller för social dokumentation.

Från och med 2006 har även en en satsning på utbildning, handledning och utvärdering med stöd av medel från Kompetensstegen ingått i projektet. Kompetensstegen har varit en nationell satsning för att stödja kommunernas långsiktiga kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete inom vård och omsorg om äldre.

Satsningen i Sjuhärad har omfattat dels utbildning och handledning av dokumentationsombud i personalgrupperna och dels utvärdering av de ingående kommunernas arbete. I Kompetensstegensatsningen ingår Vårgårda kommun, men inte Ulricehamns kommun.

Kompetensstegen avslutades 31 december 2008.

Projektet i sin helhet avslutades 21 september, 2009.

Läs mer Social dokumentation:

Modell

Arbetsmodellen som tagits fram inom ramen för projektet.

Broschyr om social dokumentation; "Vad skriver personalen i äldreomsorgen om mig?" 

Broschyren vänder sig till personer som är beviljad insatser från äldreomsorgen, eller till anhörig eller närstående.

Film

Introduktionsfilm riktade till nyanställda 

Konferens-/utbildningspresentationer

Dialogkonferens, oktober 2008
OH-PP Per-Åke Karlsson
OH-PP Eva Höglund och Maria Hallberg
OH-PP Eva Höglund
Sammanfattning

Utbildning Social dokumentation enhetschefer 2008
Avslutning 9-10 december

Rapporter:

Social dokumentation inom äldreomsorgen. Kortversion av två projektrapporter

Lönn Svensson Anngerd och Kokkonen Marika (2009) Attitydförändring och nya arbetsformer för social dokumentation. En utvärdering av ett projekt inomäldreomsorgen i sju kommuner.

Höglund Eva och Hallberg, Maria (2009) FoU-projektet Social dokumentation - en redogörelse för arbetet 2006-2008. 

Höglund Eva (2006) FoU-projektet Social dokumentation. Redogörelse för arbetet 2004-2005

Lönn Svensson Anngerd och Kokkonen, Marika (2006) Nulägesbeskrivning av projektet social dokumentation.Våren 2006

Lönn Svensson A, Kokkonen M (2008). På väg mot social dokumentation - Mittrapport från utvärdering av projektet Social dokumentation.