Huvudmeny

Utvärdering av TryggVE-projektet

Trygghet, Vårdsamverkan och Effektivitet

TryggVE är ett utvecklingsprojekt för personer över 75 år, som är multisjuka och multisviktande, som innebär minst tre diagnoser och tre oplanerade läkarbesök under de senaste 12 månaderna.

TryggVE-modellen handlar om Trygghet, Vårdsamverkan och Effektivitet. Syftet med modellen är att förbättra omhändertagandet och vården för de äldre multisjuka och multisviktande. 

Målet är att ge dessa äldre rätt vård på rätt vårdnivå
Läs mer på TryggVes webbsida: www.tryggve.vgr.se

TryggVE är resultatet av ett vårdsamverkan mellan representanter från kommunal hälso-och sjukvård, primärvård och länssjukvård i Sjuhäradsområdet. 

Statliga medel har beviljats för åren 2011-2013 för att pröva modellen i hela Sju-
häradsområdet och Mittenälvsborg. FoU Sjuhärad Välfärd har fått uppdraget att utvärdera projektet under dessa tre år. Detta kommer att göras både utifrån en projektnivå och nyttan för patient och anhöriga.

Rapport:

Eva Höglund, Kerstin Frändin, Helena Hörder, Per-Åke Karlsson (2014). Utvärdering av TryggVE – ett projekt för anpassade insatser till de mest sjuka äldre.