Huvudmeny

Områdesövergripande projekt

Projekt som omfattat mer än ett behovområde eller en behovsgrupp, eller som haft ett mer övergripande perspektiv finns samlade här för perioden 2007-2016.


Genomförda projekt

FoU-cirkel: Att leda evidensbaserad praktik

Syftet med cirkeln var att utveckla deltagarnas kunskaper om, och kompetens för, att leda en evidensbaserad praktik (EBP). Cirkelledare var Per-Åke Karlsson,vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad Välfärd och Hans Abrahamsson, områdeschef IFO och äldreomsorg i Borås Stad.

Läs mer om FoU-cirkeln här.


Handbok för utvärderingsverkstäder

Fristående fortsättning av projektet ”betydelsen av utvärderingsverkstäder” med medverkande från ett tiotal FoU-enheter och högskolor/ universitet. Bedrivs inom ramen för Nätverket för utvärderingsverkstäder (Nuv). Projektet avslutades mars 2013.

Läs mer om projektet här.


Utvärdering av Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Utvärderingen av Närvårdssamverkan finansierades av FoU Sjuhärad Välfärd. Under de tre åren hjälpte utvärderingen löpande till att stödja, forma och förändra verksamheten för att utveckla Närvårdssamverkan. Efter de tre åren bedömdes resultatet av satsningen på Närvårdssamverkan, vilket även kan komma att ligga till grund för framtida beslut om samverkansformer mellan regionen och kommunerna.

Läs mer om utvärderingen här.


Utvärdering av stödet till anhöriga

FoU Sjuhärad Välfärd och Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) genomförde tillsammans med åtta kommuner och åtta FoU-enheter en samverkansstudie för att kartlägga anhörigstödet i landet, och Borås Stad är utvald bland kommunerna i Sjuhärad. 

Läs mer om studien här.