Huvudmeny

FoU-cirkel: Att leda evidensbaserad praktik

Syftet med cirkeln är att utveckla deltagarnas kunskaper om, och kompetens för, att leda en evidensbaserad praktik (EBP). Detta sker genom dialog i gruppen och koppling till den egna ledarpraktiken.

Cirkeln utgår från skriften ”Att leda evidensbaserad praktik – en guideför dig som är chef inom socialt arbete”, IMS vid Socialstyrelsen. Därutöver intruduceras även annat material till EBP.

Dialog förs kring EBP i den egna organisationen och cirkelledarnaintroducerar begrepp och verktyg för att undersöka olika aspekter avledarskap för att främja EBP. Deltagarna undersöker sin egen organisation och ledarpraktik med hjälp av några av dessa verktyg och förväntas avsätta arbetstid mellan träffarna för hemuppgifter.

Cirkel är inriktad på att utveckla och dokumentera ledarskapet för EPB inom kommunal hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Startar januari 2013 och pågår under våren.

Anteckningar förs under träffarna som underlag för dokumentation. En slutprodukt från cirkeln kan vara handlingsprogram för hur man leder sin organisation i riktning mot EBP.

Cirkelledare är Hans Abrahamson, socionom och områdeschef inomindivid och familj samt äldreomsorg i Borås Stad, tilsammans med Per-Åke Karlsson, docent i socialt arbete och vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad Välfärd.

Kontakt

Kontaktperson medan FoU-cirkeln pågick var Per-Åke Karlsson, vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad Välfärd.