Huvudmeny

Handbok för utvärderingsverkstäder

Fristående fortsättning av projektet ”betydelsen av utvärderingsverkstäder” med medverkande från ett tiotal FoU-enheter och högskolor/ universitet. Bedrivs inom ramen för Nätverket för utvärderingsverkstäder (Nuv).

Denna skrift, som har utarbetats i regi av Nuv, har tillkommit för att samla och sprida konkreta erfarenheter från genomförda utvärderingsverkstäder. Eftersom arbetet i verkstäderna inte har följt någon enhetlig ’manual’, utan har utvecklats successivt och utifrån gjorda erfarenheter i de olika verkstäderna, finns en hel del kunskap att hämta. Kunskap som dels kan nyttjas av dem som redan idag bedriver utvärderingsverkstäder, dels förhoppningsvis kan stimulera andra att starta sådana. Positiva erfarenheter kan då användas från början, och en del av de misstag andra gjort undvikas. Skriften vänder sig således främst till den som står i begrepp att starta en utvärderingsverkstad, oavsett om det sker för första gången eller om erfarenhet finns från tidigare verkstäder. Ansvariga i form av föreståndare, FoU-ledare eller motsvarande kan förhoppningsvis också få en del information genom skriften. De enskilda deltagarna i utvärderingsverkstäder är däremot inte den främsta målgruppen, även om det givetvis inte finns något hinder att också de tar del av den.

Projektet avslutades mars 2013.

Rapport:

Beijer, E., Eriksson, B. G. (red), Gustafsson, M., Hagqvist, A.,Hansson, M., Karlsson, P-Å. (red), Käcker, P., Larsson, K., Mensas, L., Niklasson, L., Palm, L. (2012). Handbok för utvärderingsverkstäder. 

Kontakt:

Kontaktperson för projektet var Per-Åke Karlsson, vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad Välfärd.