Huvudmeny

FoU-stöd 2009

Fyra projekt fick FoU-stöd under 2009, för arbete med kvalitets- och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård.

Kontakt över gränser

Genom projektet skapades en gränsöverbryggande trädgård för att överbrygga gränser mellan avdelningar, yrkesgrupper och olika vård- och omsorgsgivare och boende - för att skapa en naturlig mötesplats som förväntas bidra till en ”lugn, trygg och meningsfull vardag”. I projektet kommer såväl personal, boende som anhöriga att engageras.

Rapport från projektet: Rapport: Borgvall, Lotten och Svegelius, Eva (2010). Möten över gränser - Trädgårdsrummet som en möjlig mötesplats

Kontaktpersoner med projektet pågick var Eva Svegelius, undersköterska och Lotten Bergvall, vårdbiträde, vid äldreboendet Almäng i Fotskäl


Kultur i äldreomsorgen

I projektet skulle ett antal kulturformer/-aktiviteter exempelvis högläsning, skapande av bild och konst, musik och sång samt s.k. reminiscensterapi, tillämpas och anpassas till de boende för att bidra till stimulans och livskvalitet. 

Kontaktperson medan projektet pågick var Johan Hallberg, omvårdnadsperonal vid demensboendet Distansgatan 7 i Borås.


Protesförsörjning av benamputerade i Sjuhäradsbygden

Utifrån en inventering och dokumentation av nuvarande rehabiliteringsprocess för benamputerade ska kunskap utvecklas för att möjliggöra att ”…rehabiliteringen för de benamputerade blir mer optimerad, effektivare och säkrare”.

Kontaktpersoner medan projektet pågick var Maria Glemme och Jessica Crafoord, ortopedingenjörer vid Södra Älvsborgs sjukhus.


Förstasidan av handboken Andas hemma

Teknologiberoende barns livsvillkor och deras föräldrars samt vårdares erfarenheter av vård hemma

Projektet i sin helhet syftar till att utveckla kunskap om ventilatorsberoende barns/ungdomars och deras föräldrars livsvillkor samt vårdares erfarenheter av att vård i hemmet. 

Ett populärvetenskapligt orienterat utbildnings- och informationsmaterial riktat till främst till personliga assistenter, barnen och deras familjer togs fram: 

Handboken om ventilatorbehandling

Kontaktpersoner medan projektet pågick var Berit Lindahl och Susanne Knutsson, universitetslektorer vid dåvarande Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås.