Huvudmeny

Kontakt över gränser

Genom projektet ska en gränsöverbryggande trädgård skapas för att brygga över gränser mellan avdelningar, yrkesgrupper och olika vård- och omsorgsgivare och boende för att skapa en naturlig mötesplats som förväntas bidra till en ”lugn, trygg och meningsfull vardag”. I projektet kommer såväl personal, boende som anhöriga att engageras.

Läs mer om projektet:

Rapport: Borgvall, Lotten och Svegelius, Eva (2010). Möten över gränser - Trädgårdsrummet som en möjlig mötesplats

Kontaktpersoner 

Eva Svegelius, undersköterska vid äldreboendet Almäng i Fotskäl
Tel: 0320-632 65, E-post: eva.svegelius@mark.se

Lotten Bergvall, vårdbiträde vid äldreboendet Almäng i Fotskäl
Tel: 0320-632 65