Huvudmeny

Kultur i äldreomsorgen

I projektet ska ett antal kulturformer/-aktiviteter exempelvis högläsning, skapande av bild och konst, musik och sång samt s.k. reminiscensterapi, tillämpas och anpassas till de boende för att bidra till stimulans och livskvalitet. 

Kontaktperson 

Johan Hallberg, omvårdnadsperonal vid demensboendet Distansgatan 7 i Borås
Tel:070-220 47 97, E-post:johan.hallberg@boras.se