Huvudmeny

Teknologiberoende barns livsvillkor och deras föräldrars samt vårdares erfarenheter av vård hemma

Projektet i sin helhet syftar till att utveckla kunskap om ventilatorsberoende barns/ungdomars och deras föräldrars livsvillkor samt vårdares erfarenheter av att vård i hemmet.

Ett populärvetenskapligt orienterat utbildnings- och informationsmaterial riktade till främst till personliga assistenter, barnen och deras familjer ska tas fram. 

Handboken om ventilatorbehandling

Kontaktpersoner: 

Berit Lindahl, universitetslektor vid Institutionen för vårdvetenskap vid Högskolan i Borås
Tel: 0703-294964, E-post: berit.lindahl@hb.se

Susanne Knutsson, universitetslektor vid Institutionen för vårdvetenskap vid Högskolan i Borås
Tel:033-4354725, E-post: susanne.knutsson@hb.se