Huvudmeny

FoU-stöd 2010

Totalt fyra projekt fick under 2010 FoU-stöd från FoU Sjuhärad Välfärd, för arbetet med kvalitets- och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård.

Diagnostik av misstänkta urinvägsinfektioner på äldreboenden

Projektet förväntades reda ut huruvida halten av IL-6 i urinen kunde användas för att skilja mellan symptomgivande urinvägsinfektioner och harmlösa bärarskap av bakterier i urinen bland individer på äldreboenden. Förbättrad diagnostik skulle innebära en möjlighet att mer specifikt kunna rikta användningen av urinvägsantibiotika. Detta är av stor vikt med tanke på den tilltagande problematiken med antibiotikaresistens.

Projektet finansierades via FoU Sjuhärad Välfärd (FoU-stöd), FoU-rådet i Södra Älvsborg samt Göteborgs Läkaresällskap.

Läs mer om projektet här.


Formkontroll för äldre - kvalitativ studie

FoUS drev ett interventionsprojekt ”Formkontroll för äldre” för att stimulera till fysisk aktivitet. Detta är en delstudie i detta projekt och också en del i en planerad doktorsavhandling om ett gott åldrande. Syftet är att undersöka äldres egna uppfattningar om vad som är ett gott åldrande samt betydelsen av en intervention med fysisk aktivitet.

Delrapport från projektet Formkontroll för äldre. 

Läs mer om projektet här.


Funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder - utredningsmetoder

Syftet med studien är att kartlägga vilka metoder psykologer använder för att bedöma omfattning och prognos efter hjärnskada i vuxen ålder. Studien var ett vetenskapligt arbete som ingick i specialistutbildningen för psykologer och var klart under slutet av 2011. 

Läs mer om studien här.