Huvudmeny

Utvärderingsverkstäder

Utvärderingsverkstäder genomförs vid flera FoU-enheter i landet förutom vid FoU Sjuhärad Välfärd. Ansvariga för verkstäderna samarbetar i ”Nätverket för utvärderings-verkstäder” och via nätverket bedrivs även forskning om verkstäderna.

En beskrivning av verkstäderna och vunna erfarenheter finns att ta del av ”Utvärderingsverkstäder – grundläggande kännetecken, struktur och innehåll”.

Studierna av utvärderingsverkstäderna sker genom enkäter till deltagarna, intervjuer med uppdragsgivare och via utvärderingsrapporterna. Rapportering sker genom FoU-rapporter, artiklar och konferenspresentationer.

I tidsskriften Evaluation (nr 4, 2008) finns en artikel "Evalutation workshops for Capacity Building in Welfare Work"). I rapporten "Verkstäder för utvärdering i välfärdsverksamheter - erfarenheter från några svenska FoU-enheter och högskolor" (2011) presenteras resultat från studierna.

 

Kontaktperson:

Per-Åke Karlsson, verkstadsledare:
Tfn: 033 - 435 47 71, 0702-770 760
E-post:per-ake.karlsson@hb.se