Huvudmeny

Forskning & Utveckling

FoUS verksamhet består bland annat av forskning och utvärdering, seminarier och utbildning, handledning och dialog samt omvärldsspaning och bevakning. Det är framför allt initiativ och efterfrågan från ägar- och samverkansparter som styr vilka insatser som erbjuds och genomförs. 

FoU-insatserna vid FoU Sjuhärad Välfärd genomförs av forskare, verksamhetschef och projektanställda medarbetare. De senare har ofta förankring hos ägarparterna, genom anställning i någon av ägarpartskommunerna eller på Högskolan i Borås.

FoU-projekt

Bild på framsidan broschyr InkontinensprojektetFoU-projekt kan vara sådana som utförs tillsammans med eller för ägarparterna, eller tillsammans med externa aktörer. Vi söker externa medel för forskningsprojekt utefter kommunernas önskemål. 

Exempel på ett tidigare projekt med ägarpartskommuner är Inkontinensprojektet.

Exempel på pågående projekt med externa samverkanspartner är PYC, Parenting Young Children, som drivs genom ett konsortium där FoU Sjuhärad Välfärd är delägare.

Utvärdering/följeforskning

FoU Sjuhärad Välfärd genomför uppdrag gällande utvärdering och/eller följeforskning av externa projekt.

Exempel på sådana genomförda uppdrag är Hela Väster och Tidiga insatser för ökad skolnärvaro.

Läs mer om pågående insatser i menyn. 

Mer information om insatser som genomförts tidigare finns under rubriken Avslutade FoU-insatser.