Huvudmeny

Startsida webbplats för PYC

Parenting Young Children

Föräldrautbildningsprogrammet PYC används tillsammans med föräldrar med kognitiva svårigheter.

Syftet med detta föräldrastöd är att stärka och utveckla föräldrarnas förmåga till omvårdnad och samspel med barnet. Programmet används i hemmet eller i hemliknande miljöer.

Vem kan använda PYC?
PYC kan användas av yrkesverksamma som möter föräldrar med kognitiva svårigheter där det finns ett behov av att utveckla och stärka föräldrafärdigheter. Programmet kan även användas med andra föräldrar om det finns behov av ett konkret, individuellt och hembaserat föräldrastöd.

Utbildning
För att använda programmet behöver yrkesverksamma utbildning och kontinuerligt metodstöd. Grundutbildningen för att bli PYC-handledare och kunna arbeta med detta föräldrastöd omfattar tre heldagars utbildning med föreläsningar och praktiska övningar. Metodstöd ges därefter i grupp vid sammanlagt sju tillfällen.

Anmälan till grundutbildning i PYC

 Läs mer och anmäl dig här.

Informationsblad om PYC-utbildningar i Sverige 2019 (PDF)

FoUS del i konsortium
PYC har prövats och utvecklas till svenska förhållanden i samarbete mellan Parenting Research Centre Melbourne, Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, FoU Sjuhärad Välfärd, FoU i Väst/GR, FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete Linköping och FoU-stöd Regionförbundet Uppsala.

Från och med 2015 drivs det svenska utvecklings- och utbildningsarbetet av PYC av ett konsortium där FoU Sjuhärad Välfärd, FoU i Väst/GR, FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete Linköping och FoU-stöd Regionförbundet Uppsala ingår.

Konsortiet har också ett nära samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet som bedriver forskning om PYC. Konsortiet är inte vinstdrivande utan finansieras av utbildningsintäkterna.

Framsida broschyr om PYC - Parenting Young Children

Läs mer på www.pyc.se


Broschyrer om PYC
Klicka på länkarna för att läsa eller ladda ner pdf-filer av broschyrerna. 

Information till föräldrar


Ytterligare information