Avslutade FoU-insatser

Hela Skolan var ett projekt kring skol- och socialtjänstbaserat integrationsarbete, som avslutades 2015. Projektet utvärderades av forskare vid FoU Sjuhärad Välfärd, och resultaten redovisades både i en rapport och i en broschyr/kortversion av rapporten. 

Läs mer om utvärderingen av Hela Skolan och andra FoU-insatser på FoU Sjuhärad Välfärd som genomförts fram till halvårsskiftet 2016, via menyrubriken: Insatser utifrån behovsgrupper enligt tidigare organisation.

FoU-stöd

FoU-stöd har erbjudits till anställda inom dåvarande ägarparterna VG-regionen (Sjuhäradsområdet) samt i kommunerna i Sjuhärad och vid Högskolan i Borås. FoU-stöd beviljades under åren 2009, 2010, 2012-2013 samt 2015. Läs mer i menyn via länken FoU-stöd till projekt.