FoU-cirkel om arbete mot cannabis

Med stöd av forskare från Göteborgs universitet genomfördes en länsövergripande FoU-cirkel för att hitta och pröva strategier mot cannabisbruk bland unga. Arbetet finansierades med medel från Statens Folkhälsoinstitut och sju kommuner från Västra Götalandsregionen deltog.

Drogvaneundersökningar som underlag

FoU-cirkeln startades i mitten av september 2012 och leddes av forskaren Björn Andersson, institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet tillsammans med Lolo Lebedinski, samordnare vid FoU Sjuhärad Välfärd och universitetsadjunkt vid Högskolan i Borås.

Arbetet i FoU-cirkeln byggde på drogvaneundersökningar från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), eller liknande, som genomförts sedan tidigare bland skolungdomar inom samtliga deltagande kommuner. Det statistiska underlaget bryts ner på individ och gruppnivå för att belysa skillnader i attityder och kulturer relaterat till cannabis så att kommunerna får veta var de ska sätta in motåtgärder.

Den nationella statistiken visar att andelen elever som prövat narkotika har ökat under de senaste åren. Siffrorna variera mellan kommunerna och mellan pojkar och flickor. Cannabis i form av hasch eller marijuana är den narkotika som de i första hand använder

Rapport

FoU-cirkelns arbete har sammanställts i en rapport som finns tillgänglig i pdf-format nedan.

En tryckt version av rapporten kan även beställas från FoU Sjuhärad Välfärd. Skicka i så fall din beställning till fous@hb.se, eller ring 033-435 47 06.

 

Läs mer om FoU-cirkeln:

 • 2013-11-13 Ny rapport om kraftsamling mot ökat bruk av cannabis
  På konferensen Förebygg.nu 13-14 november presenteras resultat från FoU Sjuhärad Välfärds forskningscirkel om ungas ökade användning av cannabis.

 • Lokal mobilisering när fler unga provar cannabis
  (Artikel i FOU Sjuhärad Välfärds Nyhetsbrev nr.1, 2013, sidan 4-5.)
  I början av december 2012 gästades FoU-cirkeln av Willy Pedersen, professor i sociologi vid Universitet i Oslo. Han är en av Nordens ledande forskare inom området ungdomar och droger. I artikeln berättar även några av cirkeldeltagarna varför de anser att det är viktigt att vara med i cirkeln och hur kunskapen används i kommunerna.

 • Länsstyrelsen satsar på bred front mot cannabis
  (Artikel i FoU Sjuhärad Välfärds Nyhetsbrev nr.1, 2013, sidan 2)
  Nationella drogvaneundersökningar visar att fler ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet provat cannabis på senare år, särskilt stor är ökningen bland killar. Den dystra statistiken, tillsammans med mer tillåtande attityder kring cannabis och krav på legalisering, har fått Länsstyrelsen i Västra Götaland att börja agera.

 •  FoU-cirkel samlar kraft mot cannabis - Andelen ungdommar som prövar narkotika ökar
  (Artikel i FoU Sjuhärad Välfärds Nyhetsbrev nr.3, 2012, sid.5)
  Cirkeln arrangeras av FoU Sjuhärad Välfärd på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Det är del i en regional satsning mot cannabis där syftet är att höja kunskapsnivån om cannabis och dess effekter samt att utveckla det lokala förbyggande arbetet. Arbetet finansieras med medel från Statens Folkhälsoinstitut.