Bilder från appen Childs Visit

Childs Visit – App om barn som närstående

Syftet med appen är att samla och sprida aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet om hur barns rättigheter till information, råd och stöd ska beaktas. Samt faktorer som är viktiga för att öka barns delaktighet och inflytandet i sin närståendes situation.

FoU Sjuhärad Välfärds insatser avslutades under 2013.

Kontaktpersoner
Kontaktpersoner medan projektet pågick var Susanne Knutsson, projektledare och klinisk lektor vid Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås samt Lisbeth Mensas, samordnare, FoU Sjuhärad Välfärd.