Siluette av familj utklippt i papper

Forskning kring Utvägs behandlings-metod vid våld i nära relationer

Samtalen utgår från ett barnperspektiv och handlar om föräldrarollen och föräldraskapet. Grupperna träffas en gång i veckan under en 10-veckors period.

Projektet finansierades genom medel från Brottsoffermyndigheten och avslutades våren 2015.

Läs mer:

Webbartikel om forskningen kring Utvägs behandlingsmetod 2015-06-20:
Unik behandling vid våld i nära relationer

Behandlingsmodellen som Utväg Södra Älvsborg utvecklat kring våld i nära relationer har utvärderats av forskare vid FoU Sjuhärad Välfärd. Resultaten visar att både förövare och offer vill ha stöd. 
– Det är få interventioner som är utformade som denna, att hela familjen deltar, säger Jennifer Strand, forskare och lektor. (...)


Webbartikel om Utvägs metod Föräldraskap och våld 2015-04-23:
Ny behandlingsmetod vid våld i nära relationer

Under tre år har Utväg Södra Älvsborg testat behandlingsmetoden Föräldraskap och våld, som ges i form av gruppsamtal för mammor, pappor och barn var för sig. Parallellt med metodutvecklingen har en grupp forskare vid FoU Sjuhärad Välfärd följt deltagarna. Vid ett seminarium 23 april presenterades både metoden och forskningsprojektet. (...)


Bakgrund till projektet:

Artikel om projektets start, Nyhetsbrev nr 2, 2012, sid, 1 och 4:
Utvärdering av ny metod för att hjälpa familjer vid våld i nära relationer


Ansvarig vetenskaplig ledare för projektet var Göran Jutengren, FoU Sjuhärad Välfärd.